اخلاق قضاء (4) (از سلسله بحث های حضرت آیت الله یزدی ریاست قوه قضائیه)
53 بازدید
محل نشر: حقوقی و قضائی دادگستری » تابستان و پاییز 1374 - شماره 13 و 14 ، 10 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی