آداب قضاوت (2)
49 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » بهار 1384 - شماره 41 »(36 صفحه - از 82 تا 117)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده آداب قضاوت سلسله احکام مستحب و مکروهی است که پیرامون قضاوت در متون فقهی ذکر گردیده است. نوشتار حاضر در طیّ چهار فصل به این موضوع پرداخته است. در فصل نخست به بیان سیزده حکم مستحب و در فصل دوم ـ که بخشی از آن در این شماره فصلنامه آمده است ـ به بیان ده حکم مکروه پرداخته شده است. فصل سوم تحت عنوان وظایف قاضی تدوین گردیده که در آن پنج وظیفه برای قاضی بر شمرده شده و در فصل چهارم یازده خصلت پسندیده اخلاقی برای قاضی بیان گردیده است. هفتم: برگزیدن گروهی خاص برای شهادت محقق حلّی(ره) در شرایع گوید: مکروه است قاضی دسته خاصی را برای شهادت تعیین کند. برخی گفته‏اند این اختصاص به دو جهت حرام است: یکی این که افراد عادل در پذیرش شهادت برابرند و دیگر آن که این اختصاص برای مردم مشکل آفرین است.1 _______________________________ 1. شرایع الاسلام، ج4، ص75.