بحثی در قسامه
49 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » بهار 1383 - شماره 37 » (34 صفحه - از 2 تا 35)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیشگفتار: امروزه دیده می‏شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمی که به قسم آنان اطمینانی نیست، انجام می‏شود؛ به ویژه در برخی روستاها و مناطقی که تعصّبات قبیله‏ای حاکم است، در چنین مواردی، عده‏ای بدون آشنایی با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتّب برآن، که می‏تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد می‏کنند. به همین سبب، به بررسی و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه می‏پردازیم.