سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر امام‌(ره‌) در قم‌  
ریاست‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ 
نائب‌ رئیس‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌  
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ بازنگری‌ قانونی‌ اساسی‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
قوه‌ قضائیه‌  
ریاست‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دادگاه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ قم‌ 
ریاست‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس خبرگان‌ رهبری‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
نائب‌ رئیس‌ و قائم‌ مقام‌ اجرائی‌  
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
------